صفحه اصلی رستوران و کافه تتیس

رستوران و کافه تتیس

tetis restaurant and cafe

تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

رستوران و کافه تتیس

رستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5-34474214تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantرستوران و کافه تتیس

رستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5-34474214

رستوران ایرانیرستوران ایرانیرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

رستوران و کافه تتیس

رستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5-34474214تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantرستوران و کافه تتیسرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

رستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5-34474214

tetis restaurant

رستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5-34474214تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restauranttetis restaurantرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

رستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5-34474214

صفحه اصلی رستوران و کافه تتیس

صفحه اصلی رستوران و کافه تتیستتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantصفحه اصلی رستوران و کافه تتیسرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214
تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantصفحه اصلی رستوران و کافه تتیسرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

صفحه اصلی tetis restaurant

تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantصفحه اصلی tetis restaurantرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

گالری تصاویر رستوران و کافه تتیس

گالری تصاویر رستوران و کافه تتیستتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantگالری تصاویر رستوران و کافه تتیسرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

گالری تصاویر رستوران و کافه تتیس

تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantگالری تصلویر رستوران و کافه تتیسرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

گالری تصاویر tetis restaurant

تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantگالری تصاویر tetis restaurantرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

منو غذا رستوران و کافه تتیس

گالری تصاویر رستوران و کافه تتیستتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantمنو غذا رستوران و کافه تتیسرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

منو غذا رستوران و کافه تتیس

تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantمنو غذا رستوران و کافه تتیسرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

منو غذا tetis restaurant

تتیسرستوران و کافه تتیسرستوران تتیسtetistetis restaurantمنو غذا tetis restaurantرستوران و کافه تتیس ارائه دهنده انواع کباب و غذاهای آسیایی و اروپایی و همچنین انواع دسر و نوشیدنی در جاده انرلی، حسن رود، 3کیلومتر بعد از کاسپین واقع شده است. شماره ای تماس با کافه رستوران تتیس: 5 34474214

فرم ورود


عضو نیستید ؟


برای استفاده از امکانات سایت و دریافت کارت باشگاه مشتریان گیلانک میبایست عضو شوید

+ عضویت در گیلانک

کافه رستوران تتیس (ویدئو)

کافه-رستوران-تتیس-(ویدئو)

کافه رستوران تتیس با فضای بسیار دلنشین و ویوی زیبا در جاده زیباکنار واقع شده است. رستوران تتیس با غذاهای بسیار متنوع آماده پذیرایی از شماست.ادامه مطلب