صفحه اصلی رستوران پیزریا رشت لاهیجان

پیزریا

pizzeria

پیزریافست فودرستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

پیزریا

رستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.پیزریافست فودپیزریا

رستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

فست فود و غذای مللفست فود و غذای مللرستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

رستوران پیزریا رشت لاهیجان

رستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.پیزریافست فودرستوران پیزریا رشت لاهیجانرستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

رستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

pizzeria

رستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.پیزریافست فودpizzeriaرستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

رستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

صفحه اصلی پیزریا

صفحه اصلی پیزریاپیزریافست فودصفحه اصلی پیزریارستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.
پیزریافست فودصفحه اصلی رستوران پیزریا رشت لاهیجانرستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

صفحه اصلی pizzeria

پیزریافست فودصفحه اصلی pizzeriaرستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

گالری تصاویر پیزریا

گالری تصاویر پیزریاپیزریافست فودگالری تصاویر پیزریارستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

گالری تصاویر رستوران پیزریا رشت لاهیجان

پیزریافست فودگالری تصلویر رستوران پیزریا رشت لاهیجانرستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

گالری تصاویر pizzeria

پیزریافست فودگالری تصاویر pizzeriaرستوران پیزریا 1 زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.

فرم ورود


عضو نیستید ؟


برای استفاده از امکانات سایت و دریافت کارت باشگاه مشتریان گیلانک میبایست عضو شوید

+ عضویت در گیلانک

پیزریا

پیزریا

رستوران پیزریا 1  زیر مجموعه ی گروه رستوران های رازقی از سال 1384 شروع به کار نموده و با توجه به استقبال بسیار زیاد از آن در سال 1387 شعبه 2 خود را در خیابان گلسار افتتاح نمود.ادامه مطلب